SUYUN OTOİYONİZASYONU

Su azda olsa hidronyum ve hidroksil iyonlarına ayrışır. Bu nedenle az da olsa elektrik akımını iletir.
Suyun iyonlaşması basitçe H2O H+ + OH- şeklinde gösterilebilir. 
Suyun iyonlaşma denklemi 
H2O + H2O H3O+    +   OH
suyun iyonlaşmasına ilişkin denge bağıntısı 
Denge de suyun derişimi değişmez. 
Kd . H2O = Ksu = [H+] . [OH-]
25 °C ta Ksu değeri ; 1,0 x 10-14 tür.
Ksu   = [H+] [OH-] bağıntısında [H+] derişimi X kabul edilirse, [OH-] derişimide X olur.
    Ksu = [H+] [OH-] = 1,0 x 10-14
        X2 = 1,0 x 10-14    X = 1,0 x 10-7
25 °C ta saf suda  [H+] = [OH-] = 1,0 x 10-7 mol/L
Saf suda olduğu gibi H+  ve  OH-  iyonlarının derişimleri aynı ise çözelti nötraldir ve derişimlerinin çarpımı, Ksu =1,0 x 10-14 eşit olmalıdır. 
Nötral çözelti;    [H+] = [OH-] = 1 x 10-7 M
              Asidik çözelti;   [H+] > [OH-]
              Bazik çözelti;     [H+] < [OH-]  

İşlem kolaylığı sağlaması açısından Soren Sorensen H+ derişiminin eksi logaritmasını kullanmaya başlamıştır.
pH olarak adlandırılan ölçü H+ iyonlarının derişiminin eksi logaritmasıdır.
pH = - log [H+]   pOH = - log [OH-]
pH + pOH = 14
Saf suda,  [H+] = [OH-] = 1 x 10-7 M  olduğundan;

   pH = - log 1,0 x 10-7             pH = 7  olur.
Nötral çözeltiler:   [H+] = 1 x 10-7  M        pH = 7
Asidik çözeltiler:  [H+] > 1 x 10-7 M         pH < 7
Bazik çözeltiler:    [H+] < 1 x 10-7  M        pH > 7 


Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme