Halojenler ve Özellikleri


7A Grubunda ;  9F, 17Cl, 35Br, 53I, 85At, elementleri bulunur. 

Özellikleri ; 

  • Gaz halinde tabiatta iki atomlu tanecikler halinde bulunurlar. ( F2, Cl2 ) 
  • Grupta aşağıya doğru gidildikçe erime ve kaynama noktaları artar. Bu nedenle oda koşullarında 9F, 17Cl gaz halinde,  35Br sıvı halde, 53I, 85At ise katı halde bulunur. 
  • Değerlik elektron sayıları 7 olduğu için elektron alma eğilimindedirler. Bu sebeple metallerle bileşiklerinde ( -1 ) değerlik alırlar. 
  • Kendi aralarında oluşturdukları bileşiklerinde ise ( -1 ) ile ( + 7)  aralığındaki değerlikleri alabilirler. 
  • Ancak Flor elektronegatifliği en yüksek olan atomdur ve tüm bileşiklerinde ( -1 ) değerlik alır. 
  • Çok aktif oldukları için tabiatta bileşikleri halinde bulunurlar. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme