Karışımlar Kütlece % derişim ile ilgili örnek sorular

1.     1.  15,0 g NaCl 60,0 g suda çözünüyor. Hazırlanan çözeltinin kütlece % derişimi nedir?
  2.    Kütlece % 25’lik NaOH çözeltisinin kaç gramında 40 g NaOH çözünmüştür?

  3.    Oda sıcaklığındaki kütlece % 20’lik 150 g Mg(NO3)2 çözeltisine aynı sıcaklıkta 100 mL saf su ekleniyor. Son çözeltinin derişimi kütlece % kaçlıktır?


  4.    Kütlece % 20’lik 400 g KNO3 çözeltisinin derişimini %50 lik yapmak için çözeltiye kaç gram KNO3 eklenmelidir?  


  5.    Kütlece % 20 lik 250 gram şeker çözeltisinde kaç gram şeker çözünmüştür?


  6.    Kütlece % 50 lik 200 gram tuzlu suya kaç  gram su eklenirse %10 luk olur?


  7.    % 30 luk 400 gram NaOH çözeltisine kaç gram NaOH katılırsa  % 80 lik olur?

  8.    80 g  %20 lik KNO3 çözeltisi ile 120 g  % 25 lik KNO3 çözeltisi karıştırıldığında son çözelti yüzde kaçlık olur ?


  9.    Kütlece %20 lik  160 g şeker çözeltisine 40 g şeker ve 40 g su katıldığında yeni çözeltinin yüzde derişimi ne olur ?


  10.         % 20 lik 400 gram X çözeltisine, % 40 lik 500 gram X çözeltisi ve 100 gram saf X ilave ediliyor. Çözelti kütlece % kaçlık olur ?  11.          % 20 lik 400 gram X çözeltisine, % 40 lik 500 gram X çözeltisi ve 50 gram saf X ve 50 gram safsu ilave ediliyor. Çözelti kütlece % kaçlık olur ?


  12.          % 20 lik 425 gram X çözeltisine, 50 gram saf X ve 50 gram saf su ilave ediliyor. 25 gram Xçöktüğüne çözelti kütlece % kaçlık olur ?


  13.          %25 lik 210 gram NH4NO3 sulu çözeltisine kaç gram katı ilave edilip çözülürse kütlece %30 luk olur?


  14.          % 5 lik tuzlu su çözeltisinden 500 ml hazırlanıyor. Çözeltinin özkütlesi 1,2 g/ml ise kaç gram tuz çözünmüştür?

2 yorum: