SİMYADAN KİMYAYA çalışma soruları

1.      Aşağıdaki maddelerden hangisi eski çağ insanları tarafından yoğun olarak kullanılan bir madde değildir?
A)    Bakır        B) Altın        C) Cıva        D) Kömür       E) Gümüş

2.      I. Göztaşı      II. Cıva      III. Kıbrıs taşı       IV. Malahit       V. Tuz
Yukarıdaki maddelerden hangileri ortaçağda öncelikli bir ihtiyacı karşılamak için kullanılmamıştır?
A)    I           B) II            C) III         D) IV         E) V

3.      Daha dayanıklı saldırı ve savunma aletlerinin yapılabilmesi;
I.   Ateşin bulunması
II.Bakır, kalay gibi maddelerin saf olarak kullanılması
III.  Maddelerin karıştırılarak kullanılması
faktörlerinden hangileri ile ilişkilidir?
A)    Yalnız I         B) Yalnız II         C) Yalnız III          D) I ve II        E) I ve III

4.      I. Sınama – yanılma
II. Teorik bilgiyi kullanma
III.Bir maddeyi bulmaya çalışırken başka bir maddeyi bulma
Yukarıdakilerden hangisi eski çağ insanlarının buluşlarında etkili değildir?
A)    Yalnız I         B) Yalnız II        C) Yalnız III         D) I ve II        E) II ve III

5.      I. Ölümsüzlük iksirini arama
II. Bakırı altına dönüştürme çabaları
III.Batıl inançlarla mücadele
Yukarıdaki çalışmalardan hangileri simyacının uğraş alanına girmez?
A)    Yalnız I       B) Yalnız II       C) Yalnız III        D) II ve III       E) I, II ve III

6.      Kimya endüstrisinin uğraş alanlarından hangisine simyacılar katkı yapmamıştır?
A)    Plastik       B) Kozmetik        C) Tekstil      D) Metalurji       E) Seramik

7.      Aşağıdakilerden hangisi kimya bilimi için yanlış, simya için doğrudur?
A)    Bilgi birikimine dayanan çalışmalar içerir.
B)     Deney ve laboratuvar çalışmalarına dayanır.
C)     Sınama yanılma yolu ile yapılan keşifler içerir.
D)    Bilimsel yöntemlerle yapılan çalışmalar içerir.
E)     Teorik temelleri olan verileri kullanır.

8.      Aşağıdaki cümlelerin doğru olanlarını (D) yanlış olanlarını (Y) olarak belirtiniz. Yanışların doğrusunu yazınız.
a.      Modern kimyaya göre atomlar maddenin parçalanamayan en küçük parçasıdır.

b.      Simyacılar, deneme-yanılma yoluyla bir takım maddeleri keşfettiler.


c.       Farklı cins atomların oluşturdukları yapılara bileşik denir.

d.      Maddenin yapısı ile özellikleri arasında ilişki kurup bu ilişkiler çerçevesinde araştırma yapan bilim dalına “simya” denir.


e.       Yemek tuzu, şap, kükürt gibi doğada hazır bulunan kimyasallar deneyimle keşfedilmiştir.

f.        Aristo’nun toprak, su, hava, ateş dörtlüsünden oluşan madde algısı, tamamıyla düşünceye dayalıdır. Bilimselliği yoktur.


9.      Aşağıdaki bilim insanları ve düşüncelerini eşleştiriniz.


1.      Aristo
a.       Maddenin bölünemeyen en küçük taneciklerine atomos denir.
2.      Thales
b.      Hava temel elementtir.
3.      Anaximenes
c.       Toprak, su, hava ve ateş dört temel elementtir.
4.      Democritus
d.      Temel element sudur.
5.      Robert Boyle
e.       Kapalı kaplardaki kimyasal olaylarda kütlenin değişmediğini saptadı.
6.      Lavoisier
f.       İlk kimyasal element kavramından bahsetti.

3 yorum: