Hess Kanunu


Bir reaksiyon ister tek kademede oluşsun, isterse birden fazla tepkimenin toplamından oluşsun neticede ısı değişimi aynı olur. Bir tepkimenin entalpisi, tepkimenin izlediği yola ( kademe sayısına ) bağlı değildir.
Hess Kanunu uygulanırken ;

  • Reaksiyon ters çevrilirse DH  işaret değiştirir. 
  • Reaksiyon herhangi bir katsayı ile çarpılır veya bölünürse  DH'da aynı sayı ile çarpılır veya bölünür. 
  • Reaksiyonlar toplanırsa DH'larda toplanır. 

2H2(g) + O2(g) ® 2H2O(g)              DH = -483,7 kj
Bir denklemin katsayıları bir sayı ile çarpılırsa DH değeri de aynı sayı ile çarpılır:
  4H2(g) + 2O2(g) ® 4H2O(g)        DH = -967,4 kj
Bir denklem ters çevrilirse DH değerinin işareti de ters çevrilir:
  2H2O(g) ® 2H2(g) + O2(g)          DH = 483,7 kj
Bir denklemde reaktiflerden veya ürünlerden birinin hali farklı ise DH değeri de farklı olur:
  2H2(g) + O2(g) ® 2H2O(s)          DH = -571,7 kj


Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme