Organik Redoks Tepkimeleri


Karbon atomunun yükseltgenme basamağının değiştiği tepkimelere Organik redoks tepkimeleri denir.

  • Karbon atomu 4A grubunda bulunduğundan yükseltengenme basamağı ( -4 )  ile ( +4 ) aralığındadır. 
  • Bir organik moleküldeki karbon atomları farklı yükseltgenme basamağında olabilirler. 
  • Karbon atomunun yükseltgenme basaamağı bulunurken atomların elektronegatiflik değerleri dikkate alınır. 
  • F > O > Cl > N > Br > I > C > P > H
  • Karbon atomunun yükseltgenme basamağı elektronegatifliği kendisinden küçük atomlar için ( -1 ) elektronegatifliği kendisinden büyük atomlar için ( +1 ) etkilenir. 
  • Karbonun başka bir karbonla bağ yaptığı durumlarda yükseltgenme basamağı etkilenmez. 

1 yorum: