Karbon Elementi ve Özellikleri  • Karbon atomunun 4 değerlik elektronu ortak kullanılarak  aynı veya farklı atom ya da atom gruplarıyla 4 tane kovalent bağ yapar.
  • Karbon atomunu başka karbon atomları ile tekli, ikili ve üçlü bağ yapabildiği gibi başka atomlarla da bağlar yapabilir.  
                               
  • Karbon atomları sonsuz sayıda birbirine bağlanarak düz zincir, dallanmış zincir ve halka yapılarına sahip çok sayıda bileşik oluşturabilir. 
 
  • Karbon atomuna en yakın bor, azot, oksijen, silisyum, fosfor ve kükürt atomlarının kendi aralarında bağlanıp zincir oluşturma özelliği daha azdır. 
  • Bunun nedenleri; 
  • Bu atomların bağ enerjilerinin karbon atomlarından düşük olması 
  • Elektronegatiflik değerleri arasındaki fark ile değerlik elektron sayılarının sayılarının azlığıdır. 
  •  

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme