Termodinamiğin 2. ve 3. Kanunu
  • Sistemle ortam arasında oluşan ısı ( enerji ) enerji alışverişi sonucunda hem sistemin hem ortamın hem de bunlara paralel olarak evrenin enropisinde bir değişim meydana gelir. 
  • Evrendeki entropi değişimi;

DSTOP = DSEVREN = DSSİS + DSORT
Ortamın entropisi ile sistemin entalpisi ve sıcaklık arasındaki ilişki 
DS(ORTAM )= -DHSİS/T    
  • Termodinamiğin 2. kanunu; Her istemli olayda evrenin entropisi artar. 
  • Evren zamanla bir denge haline doğru yaklaşır. 

 DSTOP  > 0 : Olay kendiliğinden gerçekleşir. İstemlidir.
DSTOP  = 0 : Sistem dengededir.
DSTOP   < 0 : Olay istemsizdir. Kendiliğinden gerçekleşmez.
  • Katı halde bulunan maddeler, sıvı ve gazlara göre daha düzenli bir kristal yapıya sahip olduklarından entropileri de sıvı ve gazlara göre daha düşüktür. 
  • Bir katının sıcaklığı düşürüldüğünde taneciklerinin titreşim hareketi azalacağından dolayı kristal yapıları bozulamayacak ve ve enerjileri minimuma doğru yaklaşacaktır. 
  • Termodinamiğin 3. kanunu; Sıcaklık mutlak sıfıra yaklaştıkça bütün hareketler durma noktasına yaklaşır ve sistemin entropisi bir sabite yaklaşır. 

aA + bB     ®   cC + dD
DStepkime= åS(ÜRÜNLER) - åS(GİRENLER)
Dtep= [c.S°(C) + d.S°(D)] - [ a.S°(A) + b.S°(B)]


1 yorum: