Kovalent Örgülü Katılar


  • Kovalent bağlı bileşiklerin erime ve kaynama noktaları genellikle düşüktür.
  • Bazı kovalent yapılı maddeler oda şartlarında katı halde bulunurlar. Bu tür katılara "kovalent örgülü katılar" 
  • Periyodik tabloda 4A grubu elementleri ağ örgülü katılar oluştururlar. Ağ örgülü katılarda çok sayıda atom zincirleme kovalent bağ oluştururlar. Bu sebeple erime ve kaynama noktaları çok yüksektir. 

NOT:Bir atomun uzayda farklı dizilişlerine Allotropi, bu tür maddelere de Allotrop Maddeler denir. Allotrop maddelerin bağ yapısındaki farklılıktan dolayı fiziksel özellikleri farklıdır. Kimyasal özellikleri ise genellikle aynıdır.
  • Örnek; Elmas-Grafit gibi. (Karbon atomlarının belli bir geometrik yapısı yoksa, Amorf Karbon diye isimlendirilir), Oksijen-Ozon, Beyaz fosfor- Kırmızı fosfor, Rombik kükürt-Monuklin kükürt.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme