Kovalent Bağlarda Polarlık


  • F, O, Cl, N, I, Br, S ve C'un katman elektron dizilimlerini incelediğimizde F,O,N,C katman sayısı aynı, Cl, Br ve S'ün ise katman sayıları farklı olduğu görülür. 
  • Farklı atomlar arasında oluşan kovalent bağlarda bağda bulunan elektronlar atomlar tarafından farklı kuvvetlerle çekilir. 
  • Atomların bağ elektronlarına sahip çıkmaları son yörüngedeki elektronların çekirdeğe olan uzaklığına bağlıdır.
  • Katman sayısı arttıkça son yörünge elektronlarının atom çekirdeğine olan uzaklığı artar. Dolayısıyla çekirdek bağ elektronunu zayıf kuvvetle çeker. 
  • Katman sayısına göre bağ elektronuna sahip çıkma eğilimi F>Cl>Br>I şeklindedir. 
  • Aynı periyotta yani aynı katman sayısındaki farklı atomların proton sayıları arttıkça bağ elektronuna uygulanan çekim gücü artar. 
  • C, N, O ve F aynı katman sayısına sahip olmasına rağmen proton sayıları farklı olduğu için bağ elektronlarını çekme güçleri de farklıdır. 
  • Proton sayılarına göre F>O>N>C 
  • Bağ elektronlarına sahip çıkma eğilimleri F>O>N>C
  • Periyodik cetvelde aynı grupta aşağıdan yukarı doğru, aynı periyotta soldan sağa doğru ametallerin bağ elektronlarına sahip çıkma eğilimi artar.  ( detaylı bilgi için bkz elektronegatiflik )  

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme