Dipol - Dipol Etkileşimler

Dipol; kutup anlamına gelmektedir. Polar moleküllerde elektronegatifliği fazla olan taraf kısmi  (-) yükle yüklenirken, elektrogatifliği az olan taraf kısmi (+) yükle yüklenir. Moleküller arasında zıt kısmi yüklerin elektrostatik etkileşiminden kaynaklanan moleküller arası bağa dipol dipol etkileşim denir.
                  Kesikli çizgi ile gösterilen etkileşimler dipol- dipol etkileşimleridir. Fiziksel etkileşimler kimyasal etkileşimlere oranla oldukça zayıftır.
Örnek olarak HCl moleküllerinin kendi arasındaki etkileşim verilebilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme