Dalton Atom Modeli

·         Elementler atom adı verilen son derece küçük taneciklerden oluşur.
·         Belli bir elementin bü­tün atomları birbirinin aynıdır; yani bu atomların boyutları eşittir, aynı kütleye sahiptir ve kimyasal   özellikleri  aynıdır. Ancak bir elementin atomla­rı diğer bütün  elementlerin atomlarından farklıdır.
·         Bileşikler birden  çok elementin atomlarından oluş­muştur. Herhangi bir bileşik­teki iki elementin atom sayıla­rının oranı bir tam sayı ya da basit tam sayılı bir kesirdir. ( Katlı Oranlar Kanunu

·         Kimyasal tepkimeler, yalnızca   atomların   birbirin­den ayrılması, birbirleri  ile birleşmesi   ya da  yeniden düzenlenmesinden   ibarettir; atomların yok olmasına ya da oluşmasına yol açmaz.

Dalton Atom Modelinin eksiklikleri ve hataları: 
      Atomlar proton nötron ve elektron denilen alt parçacıklardan oluşmuştur ve boşluklu bir yapıya sahiptirler, ayrıca izotop atomların varlığından dolayı bir elementin tüm atomları özdeştir ibaresi de hatalıdır. 
bkz: thomson atom modeli Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme