Rutferford Atom Modeli

Rutherford Atom Modeli 

  • Rutferford yaptığı deneyde ince altın levha üzerine alfa ışınlarını gönderdi. Gönderdiği ışınların büyük bir çoğunluğu arkadaki ekrana geçerken çok az bir kısmının sapmaya uğradığını veya geriye döndüğünü gözlemledi.
  • Buradan yola çıkarak atomun pozitif yüklerinin tamamının çekirdek denen küçük bir hacimde toplandığnı söyledi. 
  • Pozitif yükün büyüklüğü farklı element atomlarında farklıdır. 
  • Atom boşluklu bir yapıya sahiptir. 
  • Elektronlar çekirdek etrafında bulunurlar sayıca protonlara eşit sayıdadırlar. 
  • Rutherford atomun çekirdeğinde yüksüz tanecikler olduğundan bahsetmiş ancak onları kanıtlayamamıştır. Nötronları 1932 yılında James Chadwick bulmuştur. 

·   

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme