Alkenlerin Adlandırılması  • İçinde çift bağ bulunan en uzun karbon zinciri seçilerek çift bağa en yakın uçtan numaralandırılır. 

  •               Çift bağın molekülünün her iki ucuna eşit uzunlukta ise bağlı gruplar en küçük numarayı alacak şekilde sıralanırken alfabetik önceliğe göre yazılır.
                       ( 2-brom-3-metil-2-büten)
  •                İki ya da daha fazla çift bağ içeren alkenlerde temel adın sonuna –dien, -trien gibi takılar eklenir ve çift bağın yeri numaralarla belirtilir.
                         (2-klor-1,4-pentadien)
  •             Sikloalkenlerde çift bağı taşıyan C atomları en küçük numarayı alacak şekilde numaralandırılır.

  •             İki veya üç karbon taşıyan alkenlerde çift bağın yeri belirtilmez.


  • Alkenlerin soru çözüm videosunu aşağıda izleyebilirsiniz. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme