Bağıl Nem

Havadaki su buharı miktarına nem denir. Göllerde, okyanuslarda, denizlerde, nehirlerde ve topraklarda bulunan su buharlaşarak , bitkiler ve hayvanlardaki su ise solunum ve terleme ile dışarı atılarak havaya karışır. Havaya karışan su, havanın içerdiği nem miktarını belirler. Havadaki nem miktarı, havanın bulunduğu yere ve sıcaklığa göre değişir. Havanın sıcaklığı arttıkça havadaki nem miktarı da artar. Soğuk havada sıcak havaya göre daha az nem vardır. Havadaki bağıl nem miktarının artması suyun buharlaşma hızını yavaşlatır.
Hava içinde bulunabilecek su buharı miktarı belirli bir düzeyi geçemez. Havada bulunan nem miktarına mutlak nem denir. Havanın belirli bir sıcaklıkta taşıyabileceği en fazla nem miktarına maksimum ( doyuran ) nem denir. Sıcaklık ne olursa olsun havadaki mutlak nemin, aynı sıcaklıkta havanın taşıyabileceği maksimum neme oranına ise bağıl nem denir.

Bağıl Nem = (Su buharının kısmi basıncı / suyun buhar basıncı ) * 100 formülü ile hesaplanabilir.

2 yorum: