FARADAY’IN ELEKTROLİZ DENEYLERİFaraday 1830’larda kimyasal bileşiklerin sulu çözeltisinden elektrik akımı geçirmiştir.
Sulu çözeltisinden elektrik akımı geçirilen maddenin kimyasal yapısında değişiklik meydana geldiğini saptamıştır.
Elektrik akımı uygulanan maddelerin bileşenlerine ayrışarak anot (+ yüklü elektrot) ve katotta (- yüklü elektrot) toplandığını göstermiştir.
Elektrik enerjisi kullanılarak sıvı içerisinde çözünmüş kimyasal bileşiklerin elementlerine ayrıştırılması işlemine “elektroliz” denir.

Asit, baz ve tuzlar sıvı halde ya da çözeltileri elektrik akımını iletirler. Elektrik akımını ileten sıvılara “elektrolit” denir.


Elektrolizde çözeltiye, çözeltiden etkilenmeyecek iki metal çubuk daldırılır. Bu metal çubuklara “elektrot” denir.


Güç kaynağının ;
(+) ucuna bağlanan elektrot → anot
(-) ucuna bağlanan elektrot → katot
Açığa çıkan maddeler ;
Katı ise → elektroda yapışarak elektrodun
kaplanmasını sağlar.
Gaz ise → ortamı terk eder ya da kapalı


bir kapta su üzerinde toplanabilirElektrolizde çeşitli bileşiklerin çözeltilerine elektrik akımı uygulanmış (-) yüklü elektrotta (katotta) bileşiği oluşturan (+) yüklü iyonlar element halinde elde edilmiştir.

Katotta belirli bir miktar madde biriktirmek için gereken yük miktarı daima sabit bir değere eşittir.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme