Kimya'da ilk buluşlar ve gelişmeler

Modern Element Kavramı → R. Boyle
 Kütlenin Korunumu Kanunu A. Lavosier
 Sabit Oranlar Kanunu J. Proust
 Katlı Oranlar Kanunu J. Dalton (Dalton atom modeli)
 Birleşen Hacim Oranları Gay-Lussac

 Avogadro Hipotezi → Avogadro

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme