Simya

Değersiz maddeleri altına çevirme, bütün hastalıkları iyileştirme ve hayatı sonsuz
biçimde uzatacak ölümsüzlük iksiri bulma uğraşlarına simya (alşimi), bu işle uğraşanlara
simyacı (alşimist) denir.
Simya sınama ve yanılmaya dayanan çalışmalar içerdiği için bilim değildir.
Simyacılar kimyaya geçişin öncüleridir.
Simya ile ilk olarak Mezopotamya, Eski Mısır, İran, Hindistan ve Çin'de 
uğraşılmıştır. Simya araştırmaları sonucunda barut, cam, boya ve esans gibi bazı
maddeler bulunmuştur. 
sİMYAnIn ortaya çIKIŞI
Simya başlangıçtan itibaren felsefe ve astroloji ile yakın ilişkiler içinde gelişmiştir. Metalleri özelliklerini değiştirerek elde etmek mümkündü. Metaller mükemmele doğru değişmek zorundaydı. Dolayısıyla metallerin hedefi altın olmaktı. El sanatları gelişmişti. Halkın satın alamadığı ziynet eşyalarının taklitleri yapılabiliyordu.
SİMYANIN ÜÇ ADIMI
1 -  Kalay, kurşun, bakır ve demir siyah bir karışım verecek şekilde kaynaştırılır.
2 - Cıva, arsenik veya antimon eklenerek bakır aklaştırılır, gümüşe benzetilir.
3 - Azıcık altın verilir, kükürt suyu veya tuz ruhu ile işlem görerek altın rengi kazandırılır (altına dönüştürülür).
Simya Bilim Sayılmama Nedenleri 
1- Teorisi yoktur
2- Sınama yanılma esasına dayanır 
3- Sistematik bilgi birikimi içermez 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme