Kimyasal Değişimler          Fiziksel özellik: Bir maddenin renk, koku, tat ve şekil gibi dış yapısını ve görüntüsünü ilgilendiren özellikleridir. Örnek: Hal değişimleri, buhar basıncı, çözünürlük, yoğunluk…

Kimyasal özellik: Bir maddenin iç yapısını ilgilendiren, yani elektron düzeni, aktifliği, 
yanma veya bağ yapısı ile ilgili özellikleridir.

Fiziksel değişim: Maddenin yapısının bozulmadığı değişimlerdir. Örnek: buzun erimesi, 
ısıtılan demir çubuğun boyunun uzaması, tuzun suda çözünmesi, bakır telin elektriği iletmesi, yoğurttan ayran yapılması…

Kimyasal değişim: Tamamen farklı özellikteki maddelerin oluştuğu değişimlerdir. 
Örnek: Çürüme, ekşime, mayalanma, küflenme, sütten yoğurt yapılması, elektroliz, fotosentez, yanma, paslanma, bileşik oluşumu…

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme