Isı ve İş


Isı : Sistemle ortam arasında sıcaklık farkından dolayı aktarılan enerjiye denir.

İş : Sıcaklık farkından bağımsız yollarla aktarılan enerjiye denir.

Enerjinin iş olarak aktarılmasına, sistemin çevresine uyguladığı dış kuvvetlerin yaptığı mekanik iş (w) örnek olarak verilebilir.

İş = kuvvet x yol  
  •    verilen ısı iç enerjide artışa sebep olur. ( U2 > U1) ve pistonu iterek bir iş yapmak için kullanır. 


Qp: Sabit basınç altında sistemin aldığı ya da dışarı verdiği ısı 

DU: İç enerji değişimi 

w: iş 


Qp = DU + w
  • kapın bulunduğu gazın hacmi değişmediğinden herhangi bir iş yapılmamış olur. 
  • w = 0 

Qv : Sabit hacim altında sistemin aldığı veya dışarı verdiği ısı 

DU : İç enerji değişimi 


QV = DU

Sıcaklıkları aynı olan sabit basınçlı ve sabit hacimli iki farklı sitemde eşit sıcaklık artışının sağlanabilmesi için sisteme verilmesi gereken enerjiler arasında Qp > QV olduğu anlaşılır. 
Çünkü sabit basınç altında sisteme verilen ısı enerjisinin bir kısmı hacim artışını sağlamak için iş olarak harcanır. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder