Rutherford Atom Modeli • 1911 yılında Rutherford atomun yapısını belirlemek  için alfa ışınları ( pozitif yüklü tanecikler ) ile bir çalışmalar yaptı. Rutherford, çok ince altın levha üzerine alfa ışınları gönderip bunların saçılmasını inceledi. 
 • Rutherford'a göre, yüksek enerjili alfa ışınları ince altın levhadan yönünü değiştirmeden geçebilmesi gerekirdi.  
 • Alfa ışınları, ancak kendisinden daha büyük kütle ve elektrik yüklerine çarpınca yolundan sapar veya geri dönerler. 


Bu ışınların; 
 • çok büyük bir kısmının sapmadığını
 • az bir kısmının saparak altın levhadan geçtiğini 
 • çok az bir kısmının geriye yansıdığını saptamıştır. 
Rutherford atom modeline göre; 
 • Bir atomda pozitif yükün tümü, çekirdek denen küçük bölmede toplanmıştır. 
 • Pozitif yüklerin toplam kütlesi atomun kütlesinin yaklaşık yarısı kadardır. 
 • Alfa parçacıklarının çoğu sapmaya uğramadığına göre atom çoğunlukla boşluktan ibarettir. 
 • Elektronlar çekirdek etrafında bulunurlar ve pozitif yüklere eşit sayıdadır. 
 • Çekirdekte pozitif taneciklere eş kütlede yüksüz taneciklerden söz etmiştir. 
 • James Chadwick atom çekirdeğinde nötron  denilen yüksüz taneciğin varlığını saptamıştır. 
3 yorum: